:-)

Стоматологичен кабинет - "Мирчеви"

Д-р Мариана Мирчева
тел: 088 855 3901
e-mail: m.mircheva@abv.bg
Д-р Савина Мирчева
тел: 088 334 5704
e-mail: savina_mircheva@abv.bg
:-)

Пакети и стойности в лева (цени), заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица в сила от 01.04.2018 г. за първична извънболнична дентална помощ


Вид дейности Код Стойност заплащана от НЗОК Стойност заплащана от пациента
за лица до 18 години за лица над 18 години за лица до 18 години за лица над 18 години
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист (вкл. за бременни) 101 8,20 8,20 1,80 1,80
Обтурация с амалгама или химичен композит 301 32,40 28,40 0,00 4,00
Екстракция на временен зъб с анестезия 508 13,00 не 0,00 -
Екстракция на постоянен зъб с анестезия 509 32,40 28,40 0,00 4,00
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 332 21,92 не 4,70 -
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 333 68,93 не 12,30 -
От 65 до 69 г. включително От 65 до 69 г. включително
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена челюст с цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години (в сила от 01.09.2018 г.) 832 горна протеза
200,00
0,00
833 долна протеза
200,00
0,00

Чл. 104. (1) Всяко здравно осигурено лице (ЗОЛ), потърсило дентална помощ, има право да получи следния обем дейности, диференцирано по възрастови групи:
1. при ЗОЛ до 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на орален статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;
б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;
2. при ЗОЛ над 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на орален статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;
б) до три лечебни дейности за съответната календарна година;
3. при ЗОЛ от 65 до 69 години включително – обемът дейности по т. 2, както и до две дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при обеззъбени ЗОЛ (съответно по една за горна и долна челюст), в т.ч. и контролни прегледи, полагащи се за срок от 4 години (в сила от 01.09.2018 г.).
(2) Всяко ЗОЛ под 18-годишна възраст с психични заболявания, потърсило дентална помощ, има право да получи дейностите без ограничение на обема.

» Разгледай и запиши цените на стоматологичните услуги (НРД 2018) в PDF формат